Voorwaarden

Voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten tussen opdrachtgever en uitlaatservice.

Indien van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, zal dit vooraf schriftelijk worden vastgelegd en worden ondertekend door opdrachtgever en uitlaatservice.

Algemeen

De hond zal door Dogs Time  worden uitgelaten in een roedel. Tijdens het intakegesprek en/of proefwandeling beoordeelt Dogs Time of de hond kan worden opgenomen in de roedel.

De hond dient sociaal te zijn naar andere honden en mensen.

De hond kent basiscommando’s als “hier”, “zit” en “blijf” en luistert goed naar zijn naam.

Een reu dient geholpen te zijn. Zo niet kan hij individueel worden uitgelaten, dit heeft een eigen tarief.

Een loopse teef kan helaas niet mee in de groepswandeling. Mocht ze tocht worden uitgelaten te worden hanteren wij een individuele wandeling.

Dogs Time heeft het recht om honden te weigeren wanneer zij van mening is dat de hond gevaar kan opleveren voor andere honden of personen en wanneer de hond gedrag ontwikkelt waardoor de hond niet meer kan worden uitgelaten in de roedel.

Gezondheid

De hond dient jaarlijks de cocktailenting en kennelhoest enting te krijgen.

De hond dient preventief behandeld te worden tegen vlooien en teken.

Bij ziekte, loopsheid of fysieke beperkingen waardoor de hond niet mee kan met de roedel dient Dogs Time zo spoedig mogelijk en vóór de afgesproken wandeling op de hoogte te worden gebracht. In overleg kan de hond individueel uitgelaten worden, dit heeft een eigen tarief.

Dogs Time is gemachtigd om een dierenarts in te schakelen in geval van ernstig letsel, ziekte of een ongeval. De kosten worden in rekening gebracht bij de eigenaar. De eigenaar zal uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Aansprakelijkheid

 De eigenaar dient een geldige WA verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen in de polis.

De eigenaar is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door de hond. Eventuele kosten aan derden worden verhaald op de eigenaar. Indien niet duidelijk is welke hond(en) de veroorzaker is van de schade worden de kosten tussen de eigenaren verdeeld.

Dogs Time kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele besmettingen, infecties, ziektes, kreupelheid of enig ander letsel of schade die uw hond oploopt.

Dogs Time is niet verantwoordelijk indien uw hond wegloopt. Uiteraard zal er alles aan gedaan worden om dit te voorkomen.

Dogs Time kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal, inbraak of schade (aan spullen) in, aan en rond de woning waar de hond wordt opgehaald en thuisgebracht.

De eventuele schade (aan spullen) in, aan en rond de woning als gevolg van een natte of vieze hond kan niet op Dogs Time verhaald worden. De hond zal handdoekdroog in de woning worden afgeleverd.

Wandelkaart

Wandelkaarten dienen vooraf te worden voldaan.

Wanneer de wandelkaart bijna vol is, wordt de eigenaar hiervan op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld om een nieuwe wandelkaart aan te schaffen.

De wandelkaart is 6 maanden geldig.

De wandelkaart van Dogs Time is niet overdraagbaar aan derden.

Restitutie op reeds gekochte wandelkaarten is niet mogelijk. Met uitzondering op het overlijden van de hond. Andere situaties waarin de eigenaar machteloos staat kunnen worden overlegd.

Sleutel

Dogs Time dient te beschikken over een sleutel van de ruimte waar de hond opgehaald moet worden.

De sleutel wordt gelabeld met de naam van de hond, niet met het adres.

Wanneer de eigenaar geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Dogs Time, zal de sleutel binnen één week na opzegging persoonlijk geretourneerd worden.

Uitlaten

De eigenaar dient ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken plaats en tijdstip.

Dogs Time zal gebruik maken van eigen, degelijke halsbanden en riemen voorzien van naam en telefoonnummer Dogs Time.

De eigenaar dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

Dogs Time heeft het recht om de hond los te laten lopen, tenzij anders afgesproken

Wijzigingen en vakanties

Dogs Time en de eigenaar leggen vooraf vast op welke dagen de hond wordt uitgelaten.

Wanneer de eigenaar de vaste dagen wil wijzigen, gebeurt dit in overleg en onder voorbehoud van beschikbaarheid en voldoende plaats in de roedel.

Het afzeggen van een wandeling dient voor 20.00 uur de dag tevoren te gebeuren. Anders wordt de wandeling in rekening gebracht.

Bij onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte, autopech of extreme weersomstandigheden) zal Dogs Time zo spoedig mogelijk contact opnemen met de eigenaar.
Dogs Time heeft het recht de wandeling alsnog plaats te laten vinden op een ander tijdstip van de afgesproken dag.
Dogs Time heeft het recht de wandeling te laten plaatsvinden onder toezicht van een door Dogs Time aangewezen vervanger.

Zowel de eigenaar als Dogs Time dienen vakanties uiterlijk 2 weken van tevoren bij elkaar te melden. Uiteraard wordt er aan het begin van het jaar al een overzicht gegeven van vakanties en vrije dagen die reeds bekend zijn.

Dogs Time heeft het recht om de wandelingen tijdens haar vakanties niet te laten plaatsvinden of te laten plaatsvinden onder toezicht van een door Dogs Time aangewezen vervanger.

De opdrachtgever verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden